Historier i Byen - Ture i Byen på Kryds og Tværs

Byen er fuld af historier – masser af historier! Historier om mennesker og deres huse, pladser og gader. Indenfor og udenfor, før og nu. Historierne handler om alt det, der sker; stort som småt. Om hvordan dagligdagen leves på et utal af måder, mens de overordnede strukturer for vores liv skrues sammen med og uden vores indflydelse. Men historierne handler også om malerkunst, litteratur, arkitektur og design – ja, alt det, der på kryds og tværs er med til at tegne billeder af byen og dens mennesker.

BYVANDRINGER
På mine ture rundt i byen fortæller jeg nogle af disse mange historier - på min egen måde. Jeg går ”på tværs” og kæder kulturhistorie sammen med fx en maler, en forfatter eller en arkitekt fra den periode, turen har fokus på. Jeg lægger vægt på, at turene er personlige og målrettet mine gæster.

Jeg håber, du har lyst til at høre og se med! Du kan bestille en tur til lige det tidspunkt, DU ønsker.
Se de mange emner under TURE I BYEN

SALONER, UNDERVISNING, FOREDRAG
Jeg holder saloner hjemme i mit private hjem - oftest i samarbejde med Lise Lotte Frederiksen. Emnerne drejer sig om litteratur, kunst, arkitektur, design eller noget helt femte - og gerne i en sammenhæng. Alle positive, videbegærlige og rare folk er velkomne; dog er tilmelding nødvendig. Når vi holder saloner, kommer det til at stå her på siden og i nyhedsbrevet. I perioder holder vi en pause....
Jeg vil også kunne arrangere en salon med foredrag hjemme hos dig.

Desuden underviser jeg på Folkeuniversitet, holder foredrag i foreninger og kirker, går ture for FOF og AOF og deltager i forskellige andre samarbejder bla. læringsplatformen ÅBEN SKOLE i Københavns Kommune. Du kan læse om nye tiltag her på hjemmesiden eller i mit nyhedsbrev. Du tilmelder dig nyhedsbrevet under fanen OM OS. Kontakt mig gerne for spørgsmål. 

P_log15.jpg
København set fra Rundetårn - en forårsdag 2017. 

København set fra Rundetårn - en forårsdag 2017. 

NYE TURE PÅ PROGRAMMET

NØRREBRO - PÅ TUR I DEN 'SORTE FIRKANT'
Det er som om, der er mere hverdag  på Nørrebro end andre steder i København. Der er større mangfoldighed, her kan alt ske på godt og ondt. På turen får du syn for sagen. Vi ser på arkitektur, og du hører om Nørrebros historie fra rabarberland over fattigt arbejderkvarter til eftertragtet bydel. Turen bringer os også gennem Assistens Kirkegård med stop ved udvalgte gravsteder.
Mødested: ved Café Blågårds Apotek, Blågårds Plads 2. Vi slutter i Møllegade, tæt på Nørrebrogade.
Varighed: ca. 2 timer

PÅ TUR TIL KLAMPENBORG OG BELLEVUE - LYS, LUFT OG KILDEVAND
På turen hører du om Klampenborg som rekreativt område og om den særlige arkitektur, vi møder på vores vej; hvor nationalromantik møder funktionalisme. Vi går fra den smukke Klampenborg Station til Den Gule Cottage, som er en rest af den gamle kurbadeanstalt, som man valfartede til, da jernbanen åbnede. Herfra til Bellevue Strand, Bellevue Teatret og Bella Vista, hvor Arne Jacobsen udlevede sin vision om den moderne by.
Mødested: Klampenborg Station, på perronen for toget fra København.
Varighed: 1 1/2 - 2 timer, evt. med indlagt kaffepause i det fri

BISPEBJERG KIRKEGÅRD - ARKITEKTUR, HAVEANLÆG, GRAVSTEDER OG MINDESMÆRKER MED HISTORIER
På turen danner vi os et indtryk af kirkegårdens smukke bygninger og særlige havearkitektur med de smukke alléer og formklippede taks. Vi opsøger selvfølgelig også en række af de gravsteder, fællesgrave og mindesmærker, der kan fortælle spændende person- og kulturhistorie.
Bispebjerg Kirkegård blev anlagt i starten af 1900-tallet og er dermed en afde yngste københavnske kirkegårde. Den er Københavns Kommunes hovedbegravelsesplads med flest kistebegravelser og urnenedsættelser. I april gør de blomstrende kirsebærtræerne turen til noget særligt, men kirkegården er et besøg værd hele året rundt. 
Mødested: Hovedindgangen, Frederiksborgvej 125
Varighed: ca. 2 timer

BRUMLEBY - EN KULTURHISTORISK PERLE
Lægeforeningens boliger på Østerbro, bedre kendt som Brumleby, blev opført som en mønsterbydel efter den frygtelige koleraepidemi i 1853, hvor knap 5000 københavnere døde. Nu kom der forøget fokus på ”Sunde og billige Boliger for de ubemidlede Klasser”. Efter en omtumlet tilværelse i 1970erne er boligbebyggelsen ikke længere truet af nedrivning, men både fredet, renoveret og med i kulturkanon under arkitektur.
Undervejs på turen skal vi høre Brumlebys historie: om arkitekten og tankerne bag, om livet for den lille dreng, som senere blev til den kendte forfatter Martin Andersens Nexø, om Brumleby nu -  og vi skal besøge Brumleby Museum, som bl.a. rummer butikken til en af Danmarks ældste brugsforeninger.
Mødested: Indgangen til Brumleby, Østerbrogade.
Varighed: ca. 2 timer
 

Se flere ture under fanen TURE - de kan alle bestilles til lige det tidspunkt, DU ønsker.

'Vi vil høre mere' eller 'endelig slut' efter tur i Nyboder? Døm selv:-) Foto: Inge Panduro.

'Vi vil høre mere' eller 'endelig slut' efter tur i Nyboder? Døm selv:-) Foto: Inge Panduro.

'Åben Skole' i Københavns Kommune 2018
Varier undervisningen, kom ud af klasselokalet og bryd de lange dage op!

TURENE ER PT UDSOLGT!

GRATIS for Københavns folkeskoler! 
Åben Skole/Københavns Kommune har igen indkøbt en række af mine ture
som eksterne læringstilbud til skoleåret 2017.


Tilbuddene kan også ses på Åben Skoles portal.

Skoler uden for Københavns Kommune er velkomne til at kontakte mig - en tur koster kr. 1500.

Klassen kan komme på en tur i byen med fokus på litteratur, historie, kunst og arkitektur. Turen tilpasses klassetrin og særlige ønsker i forhold til læseplaner - og kan foregå, så det passer ind i den enkelte klasses program. 
Eksempler på ture er:


Storkøbmænd, sukker og slaver - og om salget af De Dansk Vestindiske Øer for 100 år siden
I marts 1917 solgte Danmark Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix til USA. Øerne havde været i dansk besiddelse siden henholdsvis 1672, 1718 og 1733, og de udgjorde vores mest betydelige tropiske kolonier. Sankt Croix blev fra starten udstykket til sukkerplantager, arbejdskraften blev hentet i Afrika! Turen handler om, hvordan plantagedrift på øerne og storkøbmændenes handel med sukker og slaver gjorde København til en styrtende rig by - for nogle - og samtidig skabte et mørkt kapitel i vores historie, som vi ikke er færdig med at tage stilling til. Vi kommer rundt i Nyhavn og Frederiksstaden, hvor tegnene på København som sukkercentrum stadig er til at få øje på.
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling  
Mødested: Ved ankeret i Nyhavn

Ludvig Holbergs København - i fodsporene på en oplysningsmand og hans komedier
Ludvig Holberg hører oplysningstiden til - og den tids diskussioner om frihed og det at være menneske er aktuel som aldrig før. På samme måde er hans komedier humoristiske og satiriske beskrivelser af livets eviggyldige forhold såsom magtsyge, praleri, jalousi, stress og alkoholisme. Med udgangspunkt i Holberg og hans komedier handler turen om om livet i 1700-tallets København. Om pesten i 1711, som tog livet af ca. 20.000 københavnere, ildebranden i 1728, som lagde hele kvarterer øde, men også om de krogede stinkende gader, hvidpudrede parykker, honette ambitioner, bærestole og karosser, offentlige afstraffelser - og om melgrød, brændevin, te, kaffe og tobak. Alt sammen noget Holberg var en del af og tog stilling til. 
Målgruppe: Udskoling
Mødested: Ved Rundetårn

På SkulpturTur i Kongens Have - vær med til at fortælle og brug din fantasi
Kongens Have gemmer på fortællinger om rigtige konger, prinser og prinsesser. Fortællinger, der kan være med til at give en historisk forståelse og sætte fantasien i gang. Det samme gælder alle skulpturerne, der er spredt rundt omkring i haven, og som vi oftest bare går forbi. Fx løven med det åbne gab, der passer på slottet - hvilken historie mon den gemmer på?  Eller indianeren på sin hest - hvorfor er han havnet i Kongens Have? Og H.C. Andersen, der sidder ved siden af legepladsen. Er han ved at fortælle et eventyr, eller ber han om hjælp til at finde vej?
Målgruppe: indskoling og mellemtrin
Mødested: Ved en af indgangene til haven - efter aftale

Christian 4.s Nyboder - og noget om 'Tudemarie' og 'Ungerne i Bjørnegade'
Christian 4. var en visionær konge, som i sin lange regeringstid tog initiativ til meget nyt. Fx anlagde han Nyboder som bedre boliger til sømændene og deres familier. For at opbygge en stærk flåde, måtte man give sine folk ordnede forhold! På turen hører I både om Christian 4. som konge og byplanlægger og om dagliglivet i Nyboder, dengang det vrimlede med søens folk, deres koner og børn mellem de gule stokke, som husrækkerne kaldes. Man levede på gaden, for lejlighederne var bitte små. To familier om et diminutivt køkken og logerende på loftet. Men også en lille by i hovedstaden med egne love og traditioner på godt og ondt. Noget vi bl.a. kan læse om i børnebogsklassikerne 'Tudemarie' og 'Ungerne i Bjørnegade'. 
Målgruppe: Mellemtrin
Mødested: Ved statuen af Christian 4., hjørnet af Kronprinsessegade (over for Østerport St.)

Halfdan Rasmussen - barndommens Christianshavn i 1920erne
"Rime-Rikke rimer godt. Hun kan rime remser. Hun kan rime gråt på blåt og bremser på halvfemser...". Alle kender Halfdan Rasmussens 'Tosserier' og 'ABC'! Turen tager os med rundt i arbejderdrengen Halfdans barndoms- og ungdomsunivers på Christianshavn, hvor hans sociale bevidsthed blev dannet. Her voksede han op i en søskendeflok på 6, hvor far havde fast arbejde som chauffør på Orlogsværftet, og mor drev rulleforretning i lejlighedens eneste stue. Kirketårnet i Vor Frelser, voldene, Kaninøen og det lokale bibliotek var hans faste tilholdssteder. En helt anden barndom og ungdom end den, vi kender idag. 
Målgruppe: Mellemtrin og udskoling
Mødested: Ved Metrostationen på Christianshavns Torv

Tove Ditlevsens Vesterbro - Al Musik, Sang og Støj i Gaarden forbydes
Tove Ditlevsen er i 2015 kommet på den nye litteraturkanon for folkeskoler og gymnasier, og er i det hele taget højaktuel med genudgivelser, antologi og teaterstykker. På turen kommen vi rundt i kvarteret omkring Enghave Plads, Hedebygade og Istedgade på Vesterbro, som i barn- og ungdommen udgjorde hele Tove Ditlevsens verden, og som kom til at præge resten af hendes liv som digter og forfatter. Hendes erindringer og romanen 'Barndommens Gade' ligger til grund for turen, hvor I bl.a. hører om æggesnaps, børnelokkere, gammelt bagerbrød og angsten for fattigdom - og hvor vi trækker linjer til vores egen tid. 
Målgruppe: Udskoling og gymnasiet
Mødested: Enghave Parken - indgangen fra Enghavevej, ved kvindeskulpturen lige indenfor.

Herman Bang og det moderne gennembrud
I anden halvdel af 1800tallet udvikler København sig til en storby - byportene rives ned, befæstningsanlægget omdannes til grønne parker, helt nye kvarterer skyder op til de mange tilflyttere. Moderniteten indtager byen på godt og ondt. Turen handler om, hvordan denne udvikling bliver forudsætningen for Herman Bangs forfatterskab og journalistik. Vi går i flaneurens fodspor og inddrager hans avisartikler om alt lige fra nød og elendighed i slumkvartererne til borgerskabets caféliv og fine modesaloner - og Christiansborgs brand i 1884. Vi kommer også ind på københavnerromanerne 'Stuk' og 'Ludvigsbakke' som en del af det moderne gennembruds litteratur. Vi starter derfor med Georg Brandes og hans berømte forelæsninger i 1871.  
Målgruppe: Udskoling og gymnasiet
Mødested: Foran Universitetet på Vor Frue Plads

København i Guldalderen - litteratur, malerkunst og arkitektur
I første halvdel af 1800tallet gik det ned ad bakke for Danmark - og for København. Nationen blev fattigere og mindre, og København sloges med efterveerne af den store brand i 1795 og englændernes bombardement af byen i 1807. Men samtidig er årene fra 1800 til 1850 en kulturel Guldalder inden for malerkunst, digtning, litteratur, musik, teater og arkitektur. På turen kommer vi bl.a. forbi Universitetet, Domhuset, Kunstakademiet, Teatret og de "nye" borgerhuse, som for os i dag er indbegrebet af det gamle København. Og så hører I om tidens leveforhold og, ikke mindst, om nogle af de personer, som gjorde perioden til netop Guldalderen - fx Adam Oehlenschläger, Søren Kierkegaard, H.C. Andersen og C.W. Eckersberg. 
Målgruppe: udskoling og gymnasiet
Mødested: Foran Universitetet på Vor Frue Plads

Turene varer ca. 1 1/2 - 2 timer. Dato, tidspunkt og mødested aftales individuelt. 
Og kontakt mig endelig for muligheder, særlige ønsker og spørgsmål! 
ingepanduro@gmail.com/51303092

Nyhedsbrev

I nyhedsbrevet, som sendes ud jævnligt, orienterer jeg om nye ture og om kommende arrangementer og tiltag.

København er en mangfoldighed af tilbud inden for arkitektur, litteratur, kunst mm., og derfor kommer jeg også med anbefalinger og kommentarer til noget af alt det andet, der sker i byen, og som jeg ville ønske, jeg selv havde fundet på!

 Du kan tilmelde dig NYHEDSBREVET under OM OS.