Foredrag

Jeg holder foredrag på biblioteker, højskoler, aftenskoler, i kirker og foreninger – eller i dit eget hjem.

For mere info om bestilling, pris mm., se venligst under BOOKING

P_log12.jpg

Blomster Jensen og hans kvindelige elever

Kunstnere eller kunstneriske? I fordraget fortæller jeg om 1800 tallets kvindelige kunstnere og deres muligheder og begrænsninger i forhold til tidens dannelsesidealer. Om hvordan de fleste forblev usynlige som ‘malende damer’, men hvor andre faktisk formåede at blive aktive, udøvende kunstnere i egen ret. 

Varighed: ca 1 1/2 time

P_log17.jpg

Det gode håndværk - William Morris og hans venner

William Morris (1834-1896) var en engelsk tekstildesigner, kunstner, forfatter og socialist, som forbindes med kunstnersammenslutningen Prærafaellitterne og kunstkritikeren John Ruskin. Morris, hvis tekstiler og tapeter stadig fabrikeres og beundres, stod bag Arts & Crafts bevægelsen til fremme af det gode håndværk i kombination med økonomiske og sociale reformer. Bevægelsen bredte sig til udlandet; i Danmark under navnet Skønvirke, hvor både Agnes Slott Møller og Thorvald Bindesbøll står som fine repræsentanter. Gennem foredraget nærmer vi os en forståelse af perioden, tankerne og personerne bag, selvfølgelig illustreret med en masse eksempler. Og vi stiller spørgsmålet, hvorvidt der lige nu er øget fokus på nogle af de samme tanker, som Morris og hans venner gjorde sig.

Varighed: 1 1/2 time eller 2 x 1 1/2 time 

P_log16.jpg

Henrik Pontoppidan
Lykke-Pers København

Foredraget handler om Henrik Pontoppidan og hans dannelsesroman Lykke-Per. I ord og billeder går vi en tur i København, hører om tiden og gør stop på den snart TV-aktuelle Lykke-Pers særlige steder i byen: fx hos højbådsmanden i Hjertensfrydsgade i Nyboder, på stamcafeen i Indre By, i familien Salomons fornemme Bredgade-lejlighed og i Kongens Have, hvor tidens mange jødiske indvandrere holdt til. 

Varighed: ca. 1 1/2 time

P_log2.jpg

Kvindelige kunstnere i skyggen af mændene - eller i egen ret?

I anden halvdel af 1800-tallet træder kvindelige kunstnere i stigende antal frem på offentlighedens scene. Men deres eksistens som udøvende professionelle kunstnere er betinget af tidens forestillinger om, hvad kvinder kan og må samt idealerne for den gode hustru, moder og husmoder. Foredraget kan efter eget valg byde på et møde med kunstnere som Susette Holten Skovgaard, Agnes Slott-Møller, Marie Krøyer og Elisabeth Jerichau Baumann – alle kvinder, der på hver sin måde havde deres at slås med, men som på fornem vis fremstår ’i egen ret’ i dag.

Varighed: ca. 1 1/2 time

Paul Fischer og Herman Bangs København

Paul Fischer “skrev” københavnerhistorie med sine malerier og sin næsten fotografiske gengivelse af hovedstadens bygninger, gader og pladser i årene omkring 1900 tallet.
I foredraget hører du om Paul Fischer som både elsket og udskældt kunstner, og gennem billedeksempler ser vi nærmere på hans motiver og det moderne København, som den samtidige Herman Bang skildrede på sin særlige og meget levende måde.

Varighed: ca. 1 ½ - 2 timer

Hun hersker ved ynde og mildhed - dannelsesidealer og hverdagspraksis
hos borgerskabets kvinder i 1800-tallet

Kærligheden med dens dyrkning af forelskelsen, ja hele følelsesrusen, bliver i 1800-tallet kvindens projekt. Forestillingen er, at alle disse følelser bor i hende fra Guds og naturens hånd, og som noget lige så naturbestemt bliver det hendes kald at udfolde dem inden for ægteskabets rammer som hustru, moder og husmoder. Men noget andet er så småt på vej! Foredraget får følgeskab af billedeksempler i form af fotos og malerier.

Varighed: ca. 1 ½ time

P_log23.jpg

Et sted til lyst og nytte - om natursyn og landstedskultur i 1800-tallet

For den florissante periodes storkøbmænd var det et must - og helt i tråd med den nye opfattelse af naturen - at erhverve sig et landsted uden for hovedstadens volde. Som et konkret og tydeligt tegn til omverdenen på nyvunden position og velstand og et signal til adelen om, at handelsborgerskabet nærmede sig magtens centrum ved at tilegne sig den gamle magtelites nedarvede måder at leve på. I foredraget kigger vi nærmere på nogle af landstederne og prøver at danne os et billede af, hvordan livet formede sig i husene og de romantisk anlagte haver – og køkkenhaver.

Varighed: ca. 1 ½ time